Therapie

in Rotterdam en omgeving

Wanneer is therapie zinvol?

Als je ergens tegenaan loopt en er zonder een stukje begeleiding niet echt grip op krijgt. Dingen kunnen zich ook herhalen of komen terug. Je wil bepaalde dingen achter je kunnen laten, inzichten krijgen en tegelijkertijd zo snel mogelijk en zelfstandig op een positieve en constructieve manier vanuit eigen kracht verder kunnen. Psychotherapie en andere therapievormen ondersteunen je in dit proces.

Ontwikkelingen in de nieuwe wetenschap

Inmiddels is binnen de wetenschap van de nieuwe biologie bewezen dat ervaringen en emoties zich ook op cel-niveau vastzetten, maar dit ook weer kan veranderen door de juiste verwerking en daardoor veranderingen in denken, voelen en gedrag dmv therapie.
Er zijn enorme ontwikkelingen gaande en er wordt veel ontdekt, waarbij steeds duidelijker wordt hoe de psyche en het lichaam met elkaar zijn verbonden en interactief werken. Dit ondersteunt de holistische denkwijze. De ontwikkelingen in therapeutische toepassingen zijn de laatste jaren daardoor vernieuwend met bijzonder goede resultaten.
Het is van belang dat de therapeut ervaren is, de cliënt goed en met betrokkenheid volgt en weet wanneer een bepaalde toepassing of combinatie werkzaam kan zijn.
Met mijn werkwijze, waarin steeds nieuwe ontwikkelingen verwerkt worden, kunnen er spontane veranderingen ontstaan en dingen snel in beweging worden gezet. Dit werkt bevrijdend en geeft opluchting en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. referenties zijn het beste voorbeeld.

Hoe ga ik te werk?

Ieder mens is uniek en ieder probleem of vraag is specifiek. Warmte, aandacht, veiligheid, betrokkenheid, empathie en erkenning zijn de basis van de begeleiding. We pakken de onderliggende oorzaken van problemen aan.
Er wordt gewerkt vanuit een holistisch uitgangspunt met het gebruik van een groot aantal technieken. Deze kunnen complementair en afwisselend ingezet worden, zodat iedere persoon met zijn specifieke vraag heel persoonlijk en compleet begeleid kan worden. Verder is er continue bij -en nascholing i.v.m. nieuwe ontwikkelingen.
De duur van de therapie kan variëren. Zo kort mogelijk en zo lang als nodig is. Het is mogelijk dat enkele sessies al voldoende zijn. De therapie is in Rotterdam of Zoetermeer. Dit kan life in de praktijk of met online therapie.

Ik ben weer vol levenslust en kracht. Monique neemt tijd voor je en is vol aandacht.
Het voelt goed, ik leef weer, ik voel mij weer compleet.