Coaching en begeleiding bij
HSP/hooggevoeligheid / hoogsensitiviteit,
hoogbegaafdheid,
NDE/BDE (nabij-de-dood-ervaring)

in Rotterdam en omgeving

Hooggevoelig – hoogsensitief

Ben je hooggevoelig / hoogsensitief en ben je daardoor eigenlijk overbelast geraakt? Praktijk SENSUS helpt je weer rust en bezieling in je leven te krijgen.

Hoogbegaafdheid

Mensen die hoogbegaafd zijn voelen zich vaak onbegrepen. Praktijk SENSUS leert je hoe je vanuit eigen kracht je gaven kunt inzetten.

NDE of BDE (nabij-de-dood-ervaring)

Een “nabij-de-dood-ervaring” (near-death-experience) of NDE/BDE kan veel impact op je leven hebben. Praktijk SENSUS kent de ervaring met mogelijke nawerkingen en helpt je deze te integreren.

Coaching bij hoogsensitiviteit – HSP / hooggevoeligheid

Wat is hoogsensitiviteit (HSP)?

Hoogsensitiviteit is een verhoogde tot extreme gevoeligheid voor externe prikkels en indrukken. Mensen die deze eigenschap hebben krijgen vaak te horen dat ze ‘zo gevoelig zijn’. Je hebt sterk de neiging om af te stemmen op anderen en voor anderen te zorgen. Je hebt wellicht last van lawaaierige omgevingen die je het liefste zou willen vermijden. Je hebt veel tijd nodig om bij te komen van alle indrukken.
De oorzaak van hoogsensitiviteit is gelegen in een zenuwstelsel dat gevoeliger is dan dat van de meeste mensen. Onder gunstige omstandigheden hebben hoogsensitieve personen, ook wel HSP’s genoemd, een fijnzinnig en diepgaand observatievermogen waardoor zij dingen sneller en gedetailleerder waarnemen dan de meeste mensen. Stress en andere overbelasting zorgen er echter voor dat deze kwaliteiten worden ondermijnd en hun kracht verliezen. Het vermijden van stress is voor deze groep mensen dan ook uitermate belangrijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 15 tot 20 % van de bevolking deze eigenschap heeft.
En…
Ben je daarnaast ook iemand die de prikkels juist erg opzoekt en steeds maar in de actie gaat en vanalles onderneemt, dan ben je waarschijnlijk een HSS, een Highly Sensitive Sensation Seeker!
Deze vorm van hoogsensitiviteit is paradoxaal genoeg erg naar buiten gericht. Echter iemand met deze vorm is feitelijk nog meer op de vlucht voor zichzelf dan een gewone HSP vaak doet. Een HSS komt sneller in de overspanning en burn-out terecht omdat hij/zij structureel over zijn/haar grenzen heen gaat.

Kansen voor ontwikkeling bij hoogsensitiviteit (HSP)

Hoogsensitiviteit heeft enorme kwaliteiten in zich vooral op creatief gebied, maar in eerste instantie is het voor de persoon in kwestie moeilijk om deze kwaliteiten naar buiten te brengen. Alle aandacht gaat uit naar overleven en overeind blijven ondanks structurele overbelasting.
De voorwaarde voor het ontwikkelen van de eigen talenten is dat een HSP eerst leert om met deze eigenschap om te gaan en leert om zijn/haar grenzen te bewaken. Iemand die hoogsensitief is weet meestal wel dat hij of zij gevoelig is, maar kan deze eigenschap lang ontkennen onder het mom van ‘ach, iedereen is gevoelig’ of ‘wat moet ik ermee’. In dat geval heb je als HSP de neiging om jezelf dusdanig te overbelasten, dat je hierdoor vastloopt. Dit merk je privé doordat relaties niet goed lopen omdat je weinig gevoel hebt van eigen identiteit en in je werk doordat je snel overbelast bent en niet goed weet wat je werkelijke talenten zijn.

Uitdaging voor hoogsensitieve mensen (HSP)

Veel HSP’s hebben niet in de gaten welk effect hun gedrag heeft op hun fysieke conditie. Ook als HSP wil je ‘erbij horen’ zoals iedereen, maar juist door te proberen om je aan te passen en mee te doen met het drukke ritme van onze gehaaste en stressvolle samenleving, ga je vroeg of laat onderuit.
Als iemand die hoogsensitief is leert om beter met zichzelf om te gaan (prikkelniveaus goed bewaken en accepteren dat je anders functioneert) kunnen de creatieve kwaliteiten verder worden ontwikkeld en naar buiten gebracht worden. In dat geval zijn HSP’s niet alleen in staat om mensen goed aan te voelen, maar ook om diep door te dringen tot de essentie van dingen, heel creatief te zijn, nieuwe verbanden te leggen die door anderen over het hoofd worden gezien en bijzondere innovatieve oplossingen op het spoor te komen.

Wat kan Praktijk SENSUS voor jou als hooggevoelig mens betekenen?

Praktijk SENSUS heeft alles in huis om jou als HSP’er maximaal te begeleiden. Allereerst gaan we kijken of hooggevoeligheid inderdaad een mogelijkheid is, misschien heb je al eerder een test gedaan en is er geen twijfel mogelijk. Dan komt een stuk bewustwording en acceptatie, waarbij de krachtpunten duidelijker en herkenbaar worden. Je leert jezelf op een liefdevolle manier accepteren, grenzen te stellen en ruimte te nemen. Je leert je emoties sneller te herkennen, ook je gevoel daarbij in je lijf en weet waar de reacties verband mee houden Je ontdekt je kwaliteiten en hoe je deze niet alleen laat ontwaken, maar vooral hoe je deze goed kunt ontwikkelen en inzetten.
Je kunt bij Praktijk SENSUS terecht in Rotterdam en Zoetermeer.

In plaats van het maken van keuzes uit angst, maak ik nu keuzes vanuit kracht. Monique heeft mij geleerd om te gaan met  hoogbegaafdheid en hoogsensiviteit. Door het te accepteren, beter te begrijpen wat ik nodig heb en in welke omgeving ik mij het prettigst voel, zie ik dit niet meer als een last. Van het leven vanuit mijn hoofd naar het volgen van mijn hart.

Kenmerken hoogsensitiviteit / hooggevoeligheid

HSP test – 12 vragen Sneltest

Hoe meer vragen je met JA kunt beantwoorden, hoe hooggevoeliger je bent:

 • Is er vaak tegen je gezegd dat je zo gevoelig bent?

 • Is het moeilijk om in je eigen energie te blijven?

 • Raak je snel gestrest als er teveel prikkels zijn of als er teveel ineens verandert?

 • Ben je erg sfeergevoelig?

 • Ben je vaak veel meer gericht op anderen dan op jezelf?

 • Voel je je bijv. vaak een energetische spons, vaak moe of heb je last van een vol hoofd?

 • Ben je gevoelig voor de mening van anderen?

 • Heb je veel behoefte aan rust na drukke situaties/gebeurtenissen?

 • Word je gemakkelijk weggehaald van je eigen ideeën?

 • Voel je sneller dan anderen aan of iets klopt of niet?

 • Zie of voel jij sneller dan anderen welke richting iets opgaat?

 • Ben je erg gesteld op diepgang en echtheid in je contacten?

 • Heb je een sterke band met de natuur?

 • Heb je een bijzondere verbinding met schoonheid, harmonie, creativiteit?

HSP kenmerk 1: Je hebt een voorkeur voor….

Stilte en rust
Kunst en schoonheid
Rechtvaardigheid en respect
Bezieling
Diepere zaken, zoals je roeping
Spiritualiteit
Veel dingen; je hebt een brede belangstelling

HSP Kenmerk 2: Je gedraagt je op een specifieke manier: je doet…

Creatief
Plichtsgetrouw
Gewetensvol
Perfectionistisch
Je houdt er niet van als er op je vingers wordt gekeken
Je functioneert het beste in je eigen tempo
Je leert vaak snel
Je doet vaak voorzichtig omdat je snel gevolgen kan overzien
In je werk vind je kwaliteit en voldoening net zo belangrijk als salaris

HSP kenmerk 3: Je registreert op een specifieke manier…

Je zintuigen kunnen scherper zijn
Je hebt oog voor details
Je bent je meer bewust van subtiele signalen uit de omgeving, zo kan je bijvoorbeeld snel een situatie inschatten en waarnemen of iets congruent is of niet (bijvoorbeeld of iemand doet wat hij zegt, of zegt wat hij doet)
Je ervaart een gevoeligheid voor paranormale zaken
Je ervaart dat je gevoelig bent voor pijn
Je kan sterke emoties ervaren

HSP kenmerk 4: In jouw relatie met andere mensen…

Kun je je zeer verantwoordelijk voelen. Misschien verlies je jezelf hierin en cijfer je jezelf weg.
Kun je je goed inleven in anderen en waarnemen wat een ander nodig heeft.
Kun je sferen en stemmingen van anderen goed aanvoelen. Door deze punten kun je een ander gemakkelijk en snel helpen.
Kan je door onvriendelijke opmerkingen snel van streek raken en geraakt worden door hartelijke opmerkingen.

HSP Kenmerk 5: Innerlijk ervaar je…

Een rijke innerlijke belevingswereld.
Moeite om in je eigen energie te blijven (zo kan je bijvoorbeeld worstelen met jezelf af te schermen….je bent als het ware een kameleon) en daardoor kan je emoties van anderen op jezelf betrekken.
Dat je gemakkelijk overvoerd kunt raken in een omgeving met veel indrukken (bijvoorbeeld door mensen en/of geluiden) en je vermoeid of leeg voelen.
Dat je snel last hebt van stress verschijnselen.
Vaak stemmingswisselingen.
Een gevoeligheid voor verslavingen of depressies.
Dat je veel tijd nodig hebt om bij te komen van indrukken/gebeurtenissen (je bent dan graag alleen).
Dat je je niet altijd begrepen voelt en daardoor dwars doet, of je je terugtrekt.
Door je gevoeligheid een lager gevoel van eigenwaarde, wat samen kan gaan met verlegenheid.

Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid herkennen en wat te doen..……..

Het is een misverstand te denken dat hoogbegaafdheid hetzelfde is als hoge intelligentie (hoog IQ), alhoewel hoogbegaafde mensen een hoger IQ hebben dan gemiddeld. Vaak tussen 120-135. Hoogbegaafde mensen zijn tevens vaak hooggevoelig/hoogsensitief. Er is nog steeds niet echt een heldere (h)erkenning van hoogbegaafdheid, ook niet vanuit het onderwijs. Het is een té kleine groep mensen en daar apart voor investeren is kostbaar, dus gaat men uit van de algemeen gemiddelde mens zoals met zovele dingen. Vandaar dat hoogbegaafde mensen vaak tussen wal en schip vallen, niet begrepen en niet erkent.

 • Vind je een groot aantal van de hieronder genoemde eigenschappen (9 categorieën) toepasbaar op jou?

 • Voel je je onbenut, wordt er te weinig gebruik gemaakt van je kwaliteiten, op school, je opleiding of werk? Kun je meer en ook meer aan?

 • Presteer je minder dan je zou kunnen op het gebied van je talentontwikkeling, bang om jezelf neer te zetten, of ben je op andere manieren geblokkeerd?

 • Wat doe je met die ervaringen en inzichten?

Zelfs als je twijfelt over de mate van je hoogbegaafdheid zul je je talenten in je leven neerzetten, vooral als je erkent en waardeert dat je gedreven bent om te worden, te dienen, te scheppen, te presteren en om bij te dragen. Erkenning van jezelf is niet de motor van zelfzucht of elitarisme, maar is bedoeld om af te stemmen op een krachtiger, creatiever onderdeel dat je hart, je kennis en je talent wil loslaten op deze wereld.

Begeleiding bij hoogbegaafdheid door
Praktijk SENSUS in Rotterdam en Zoetermeer

Zelf hoogbegaafd en hooggevoelig (er)ken ik de problemen en blokkades die kunnen ontstaan, maar vooral ook de mogelijkheden en potentie en hoe deze aan te boren. Met deze eigen ervaringen en mijn professionele kennis ben ik maximaal uitgerust om je te begeleiden en ondersteunen naar een “beter te leven, veranderend vanuit eigen kracht”….en bij hoogbegaafden is hiervan een overvloed!

Ik kon op dieper niveau voelen….ik heb wijsheid en zachtheid mogen ervaren.

Kenmerken hoogbegaafdheid

1. Algemene kenmerken

Heb je een grote woordenschat?
Heb je een veelheid van talenten?
Heb je zo veel interesses en bekwaamheden dat het moeilijk is om je energie te focussen op het ontwikkelen van één er van tot je eigen tevredenheid?
Heb je een gevoel voor humor dat met je op de loop gaat, onverbiddelijk is en mogelijk niet gepast?
Kun je je tijd zinvol doorbrengen zonder externe stimulatie?
Ben je aanhoudend doelgericht in je gedrag?
Is je creativiteit overduidelijk in al je pogingen?
Heb je de behoefte en energie om je bekwaamheden te ontwikkelen?

2. Entelechie

“Entelechie is afgeleid van het Griekse woord voor een doel hebben. Het is een bepaald soort motivatie, een behoefte om je zelf te bevestigen, en een innerlijke sterkte en essentiële kracht die je leven richting geeft en groei teweeg brengt om te laten zien wat je in huis hebt. Hoogbegaafde mensen met een entelechie zijn vaak aantrekkelijk voor anderen die zich meegesleept voelen door deze openheid, dromen en visioenen. In de buurt zijn van iemand met deze eigenschappen geeft anderen hoop en vastberadenheid om zichzelf te realiseren.” Deirdre Lovecky, “Warts and Rainbows: Issues in the Psychotherapy of the Gifted”, Advanced Development, Jan., 1990

Ben je geleid door een innerlijke visie op je doel in het leven, of door een droom die alles vervullend is?
Ben je zeer gemotiveerd om alles te zijn waartoe je in staat bent?
Ben je diep betrokken bij het vormgeven van je levenslot?
Blijf je geloven in jezelf en je visie, zelfs als niemand anders dat doet?
Worden anderen aangetrokken door je visie, en willen ze meedoen?

3. De gevoeligheden (overexcitabilities)

Onderdeel van “the theory of Emotinal Development of Kazimierz Dabrowski) die je ontwikkelingspotentieel bepaalt:
“De vormen van overgevoeligheid zijn vooral prominent aanwezig bij hoogbegaafden en creatieven omdat we bij hen een hoger energieniveau aantreffen en een sterker vermogen om door te gaan; een verhoogd onderscheidend vermogen en alertheid voor zintuiglijke gewaarwordingen; een grotere begeerte naar kennis, naar ontdekkingen en een houding van vragen stellen en op onderzoek uitgaan; een levendiger voorstellingsvermogen, rijkdom aan associaties en een vermogen voor gedetailleerd visualiseren, een grotere diepte en intensiteit van het emotionele leven. Je kunt deze vijf vormen van gevoeligheid zien als het onderliggende kenmerk van hoogbegaafdheid en creativiteit.” (Piechowski, Silverman, Cunningham, & Falk, 1982).

A. Psychomotorische gevoeligheid

Ben je iemand met veel energie?
Houd je van intense fysieke activiteiten en beweging?
Voel je je voortdurend onder druk om actie te ondernemen?
Ben je impulsief?
Heb je een paar zenuwtrekjes?
Ben je rusteloos, voortdurend in beweging, altijd ergens naar toe, niet in staat om gewoon te ontspannen?
Praat je dwangmatig, alsof je steeds moet praten?
Ben je een workaholic?

B. Zintuiglijke gevoeligheid

Ben je vaak tot tranen geroerd bij het horen van muziek of het zien van beeldende kunst?
Ben je geneigd tot overmatig eten en drinken, omdat het je een intens genoegen verschaft?
Ben je avontuurlijk als het nieuwe zintuiglijke ervaringen betreft (voedsel, muziek, erotische experimenten,
verandering van je omgeving, om maar wat te noemen?)
Als je een ervaring in je herinnering oproept, kun je dan ook weer de zintuiglijke aspecten ervaren?
Is de aanraking, geur, smaak en zien van seksualiteit net zo belangrijk voor jou als het ervaren van een orgasme?

C. Intellectuele gevoeligheid. Verwar deze niet met hoge intelligentie, want zeer veel intelligente mensen houden niet van intellectuele activiteiten en inspanningen)

Ben je altijd overal vragen over aan het stellen en dingen in twijfel aan het trekken?
Houd je er van om een grote verscheidenheid aan theorieën en ideeën te onderzoeken?
Ben je in staat om ideeën buiten je eigen gedachtekader nader uit te zoeken?
Houd je van onderzoeken, van analyseren en theoretisch nadenken?
Is het oplossen van problemen een bron van immense voldoening?

D. Beeldende gevoeligheid

Schrijf je, spreek je, denk je en droom je met een levendig voorstellingsvermogen?
Verdraai je of versier je de zuivere waarheid en maak je die mooier op manieren die jouw inbreng in een gesprek meer invloed geven of meer amusant maken?
Druk je jezelf uit op manieren die laten zien dat je een rijke associatie aan beelden en indrukken hebt?
Maak je eindeloos plezier om je eigen grapjes en gekke visuele, auditieve of associatieve beelden?
Herkader je op een creatieve manier gebeurtenissen, om je levensperspectief te ondersteunen?

E. Emotionele gevoeligheid

Ben je ondraaglijk gevoelig, met intense emoties?
Kan je gevoelens met grote precisie beschrijven?
Ben je zeer intens emotioneel gehecht aan anderen?
Zijn je emoties fundamenteel genoeg om voorbij te gaan aan jezelf en te reiken tot in gebieden van filosofische beschouwingen?
Lijd je aan buitengewoon grote angst en ongerustheid, of lijd je aan aanvallen van psychologische depressie?

4. Hoge intelligentie

“Hoogbegaafde volwassenen onderscheiden zich intellectueel van anderen. Ze zijn meer beredeneerde en meer globale denkers. Daarbij hebben ze het vermogen te generaliseren. Ze kunnen ingewikkelde begrippen en verschijnselen begrijpen. Hun verbeeldingskracht en creativiteit zijn vaak niet te begrijpen voor de gemiddelde persoon. Ze zijn in staat om de consequenties te voorspellen en problemen te voorzien die waarschijnlijk zullen ontstaan. Hoogbegaafde volwassenen zien een patroon van ontwikkeling en groei, en ze kunnen daardoor een trend herkennen. Dit geeft hen de mogelijkheid om te voorspellen en bij bepaalde acties de trend te beïnvloeden.” Annemarie Roeper, “Gifted Adults: Their Characteristics and Emotions”, Advanced Development, Jan. 1991)

Ben je een onafhankelijke denker, individualistisch en mentaal op jezelf aangewezen?
Ben je een divergente denken met unieke en interessante zienswijzen?
Ben je zeer intuïtief, met inzicht en voorspellend vermogen?
Houd je er van om te experimenteren met psychische en metafysische perspectieven?
Ben je zonder ophouden nieuwsgierig en onderzoekend?
Ben je verbaal flexibel?
Houd je van intense discussies?
Heb je een buitengewoon goed geheugen?
Bedenk je dingen razendsnel?
Kun je met een groot aantal mentale gegevens tegelijk werken?

5. Het zoeken naar de waarheid

“Zij die grondig nadenken, verdragen het idee niet dat het leven toevallig is, doelloos en zonder richting. Daarom staan we tegenover twee alternatieven: het bedenken en omarmen van overtuigingen die betekenis en doel geven, of het cultiveren van het vermogen om te voelen en ervaren wat het is om echt te leven, en toe te staan dat aan ons haar geheimen worden onthuld in overeenstemming met ons niveau van ontwikkeling.” (Mary Rocamora, stichter en directeur van de Rocamora school)

Doe je moeite om zin en wezen van het leven te begrijpen?
Heb je intensief gelezen over het wezen van de geest of meditatie oefeningen gedaan die helpen om het wezen van de geest direct te ervaren.
Ben je aangetrokken, of verlangend naar spirituele en mystieke ervaringen die een basis verschaffen voor een dieper begrip?
Ben je veel bezig met de dood en de mogelijkheid van een leven na de dood?
Ben je vastberaden om een zinvolle bijdrage gedurende je leven te maken?
Heb je sterke gevoelens over thema’s die met moraal en rechtvaardigheid te maken hebben?

6. De autonome Factor (van psycholoog Kazimierz Dabrowski)

” ….de autonome factor stelt het individu in staat om door zelfbepaling de begrenzing te doorbreken van erfelijke en omgevingsinvloeden. De autonome factor is een gevoel van innerlijk richting geven, een interne drang om bewuste keuzen te maken in overeenstemming met die principes die de hoogste zijn in jezelf.” (Linda Kreger Silverman, Institute for Advanced Development)

Word je gedreven door zelfverwerkelijking en perfectie van jezelf?
Ben je je zeer van jezelf bewust?
Heb je getoond dat je in staat ben jezelf psychisch te transformeren?
Heb je een sterk invoelend en meelevend vermogen met anderen?
Laat je een hoog niveau van morele verantwoordelijkheid en integriteit zien?

7. Perfectionisme

“In een wereld waarin emotioneel gezond wordt gedefinieerd als tevredenheid, vermogen tot ontspanning, tevreden zijn met jezelf en het leven, en gebrek aan innerlijke conflicten, is het geen wonder dat de perfectionist gezien wordt als neurotisch. Erger nog, de boodschappen die perfectionisten bij voortduring krijgen tijdens hun leven, overtuigen hen er van dat er iets aan hun persoonlijkheid mankeert dat moet worden uitgewist. Dit verergert het innerlijke conflict waarmee ze moeten omgaan. Ze voelen niet alleen de schaamte, schuld en minderwaardigheid wat betreft deze tekorten, maar ook wat betreft het hebben van dit interne conflict. En dit is waar de spanning kan oplopen tot het punt van verlamming.” (Linda Kreger Silverman, 1987)

Voel jij je vastberaden om je best te doen tot elke prijs?
Voel jij je niet in staat om te voldoen aan je persoonlijke standaarden?
Word je verteerd door twijfel aan jezelf en door zelfkritiek?
Is zelfperfectie en perfectie van je levenswerk de centrale drijvende kracht in je bestaan?
Heb je het besef van je mogelijk bestemming en voel je je verantwoordelijk om daarnaar te leven?
Heb je niet realistisch hoge verwachtingen van anderen?

8. Introversie

“Alle introverte mensen zijn perfectionisten. Alle hoogbegaafden zijn perfectionistisch in iets (gewoonlijk niet in het opruimen van hun kamer). De hoogbegaafde introvert is een perfectionist in het kwadraat.” (Linda Kreger Silverman)

Houd je meer van de diepte ingaan, dan de breedte, je te concentreren op één ding tegelijk?
Is het moeilijk om je goed te leren kennen, meer bezig met je innerlijke wereld dan met anderen, en heb jemaar een paar vrienden die je goed kennen?
Voel je je gauw vernederd of minderwaardig, en blijf je daarom op afstand van anderen?
Wacht je in sociale situaties tot er iemand op je afkomt, liever dan jezelf te introduceren, en neem je de tijd om anderen te observeren voor dat je contact maakt?
Oefen je vaardigheden voor jezelf, voordat je je vermogens en je kant en klare producten aan de wereld laat zien?
Heb je behoefte aan privacy, respecteer je de privacy van anderen, en heb je er een hekel aan als anderen je persoonlijke ruimte binnenvallen?

9. Idealisme

“Voortschrijdende ontwikkeling heeft te maken met het herkennen en bewonderen van universele principes zoals rechtvaardigheid, en dan toegroeien naar een punt waar je rechtvaardigheid teweegbrengt. Je doet recht, niet alleen omdat het goed is, maar omdat je niet anders kan. Je gelooft niet in één ding, om vervolgens te merken dat je iets anders doet; je wordt een rechtvaardig persoon.” (Karen C. Nelson, 1989)

“Excellentie mag een universeel ideaal zijn, maar het is een persoonlijk doel van slechte weinigen. Het bereiken van excellentie begint met een visie, een visie over wat mogelijk is. Die visie komt niet over bij iedereen; die aard in grond die het meest vruchtbaar is om verder te ontwikkelen. Welke criteria gebruikt het? De vermogens moeten adekwaat zijn, zeker wel. Maar er moet ook een emotionele ontvankelijkheid voor zijn, een bereidheid om die visie te omarmen en jezelf er aan te wijden. Als wel het vermogen er is, maar niet de ontvankelijkheid, zal de visie voorbij snellen. Die blijft alleen bij degenen die er aan willen werken, om hem tot volle wasdom te brengen.” (Linda Kreger Silverman)

Ben je gedreven om te bereiken “wat er kan zijn” als je denkt aan “wat er is”.
Ben je stevig verbonden met een innerlijke visie en je er van bewust dat die innerlijke visie voortdurend ontwikkelt?
Voel je je verplicht om je rechtstreeks te verbinden met ernstige sociale misstanden om die aan te pakken, en om anderen op te voeden door je medeleven en opoffering?

Begeleiding bij bijna-dood-ervaring / BDE / NDE

Bijna dood ervaring BDE – Near death experience NDE

Wat is een bijnadoodervaring , afgekort BDE of NDE?

Cardioloog P. van Lommel, BDE-onderzoeker en schrijver van het intrigerende boek Eindeloos bewustzijn” heeft de bijnadoodervaring BDE of NDE (= nearly death experience) als volgt gedefinieerd:

“Een bijnadoodervaring is een geestelijke ervaring die kan optreden tijdens een periode van klinische dood, maar ook tijdens een stervensproces of soms zonder duidelijke aanleiding. De bijnadoodervaring is een universele ervaring die over de hele wereld en door alle tijden heen wordt vermeld, die onafhankelijk is van leeftijd, intellect of godsdienst.”

Miljoenen mensen over de gehele wereld hebben BDE/NDE ervaringen. En klopt de term bijnadoodervaring (BDE/NDE) wel? Pim van Lommel gaf tijdens een symposium in 2017 aan ook zijn bedenkingen hierover te hebben. De BDE ontstaat namelijk niet alleen wanneer iemand letterlijk nabij de dood is en er sprake is van een lichamelijk trauma zoals een ongeval, hartfalen, hersenvliesontsteking, complicatie tijdens operatie etc., waarbij de persoon bijvoorbeeld in coma geraakt of hersendood wordt verklaard of waarbij de materiële en emotionele gevolgen nog niet verwerkt zijn.

Er zijn veel meer en verschillende redenen waardoor traumatische belevingsvormen veroorzaakt kunnen worden en een BDE/NDE kan optreden, zoals diverse jeugdtrauma’s, incestervaringen en andere levensbedreigende situaties waaronder natuurrampen.

Een BDE/NDE kan ook ontstaan tijdens een psychische crisis zoals depressie of paniekaanvallen of een persoonlijke crisis. Een BDE/NDE kan zelfs ontstaan tijdens meditatie of zoals eerder gesteld zonder een duidelijke aanleiding.

Soms kan de BDE niet in zijn zuiverheid beleefd worden door de traumatische ervaringen die eraan vooraf gingen. Wat vaker voorkomt is dat men na een BDE ervaring uit balans is, het leven en eerdere overtuigingen hierdoor overhoop gehaald worden, men niet meer terug wilde en zich niet meer fijn voelt in het huidige bestaan, men heimwee heeft naar de BDE/NDE ervaring, zich onbegrepen voelt, eenzaamheid ervaart en sombere gevoelens heeft.

Vaak is het ook voor de omgeving lastig te merken dat iemand verandert. Men heeft de neiging om te zeggen dat nu alles achter de rug is en het “gewone” leven weer opgepakt moet worden.

Het is belangrijk om deze problemen te onderkennen en ermee aan de slag te gaan. Hierbij kan ik jou door mijn eigen BDE/NDE ervaringen samen met gedegen professionele kennis en kunde maximaal begeleiden.
Op de website http://netwerknde.nl/ , een netwerk voor mensen met een BDE (NDE)   kun je mij vinden onder Monique Nouwen op de hulpverlenerslijst  http://netwerknde.nl/hulpverleners/ .

Begeleiding bij bijna-dood-ervaring door
Praktijk SENSUS in Rotterdam en Zoetermeer

Zelf heb ik drie BDE/NDE ervaringen in mijn leven gehad van mijn 24 tot mijn 38e. Eenmaal tijdens een keizersnede (met complicatie tijdens operatie) met de bekende tunnelervaring en tweemaal tijdens een persoonlijke crisis. Deze ervaringen hebben mijn leven tot in het diepste beïnvloed en veranderd.
Eerder had ik heimwee naar de BDE, omdat ik de gevoelens van onmetelijke liefde en eenvoud die ik had ervaren miste. Daardoor is er een jarenlange zoektocht geweest op velerlei gebieden en vlakken, tijdens welke ik mij zo breed mogelijk heb kunnen ontwikkelen en gevormd heb tot wie en wat ik nu ben en doe. Mijn tocht en ontwikkelingen stoppen echter niet en dit schrijf ik met een innerlijke glimlach. Ik ervaar de BDE als een enorme verrijking, die je kan ondersteunen naar een “beter leven, veranderend vanuit eigen kracht”. Ik daag je graag uit om dat te (kunnen) gaan ervaren.
Op de website http://netwerknde.nl/ , een netwerk voor mensen met een BDE (NDE)   kun je mij vinden onder Monique Nouwen op de hulpverlenerslijst  http://netwerknde.nl/hulpverleners/ .

Grote stappen in de juiste richting,..een fijne therapeut.