Familie-opstellingen en organisatie-opstellingen

in Rotterdam omgeving/Zuid-Holland

Familie-opstellingen en organisatieopstellingen

Systemische opstellingen blijken een krachtig middel om onverwerkte vraagstukken te helen met een lang doorwerkende uitwerking. Familie opstellingen, structuuropstellingen en organisatieopstellingen zijn binnen het systemische werk de meest bekende toepassingen. Een opstelling kan zelfs gedaan worden tijdens een online therapie of online coaching blijkt uit brede ervaring en met dezelfde grote positieve resultaten. Een opstelling overbrugt tijd en ruimte zoals we weten, de grens van life werken is daardoor voor het resultaat niet van belang.

Voor organisaties en bedrijven zijn opstellingen zeer geschikt. Organisatieopstellingen kunnen worden toegepast voor het inzichtelijke maken en oplossen van organisatieproblemen.

IN KORTE TIJD EEN KRACHTIG RESULTAAT!

Waarom werken met systemische opstellingen?

Als persoon met ieder on eigen (on)bewustzijn zijn we deel van groepen mensen, die we gemakshalve aanduiden als systemen. Het meest bekende systeem waar iedereen toe behoort is de familie/het gezin (van oorsprong). Daarnaast zijn er vele andere systemen zoals scholen, bedrijven, organisaties woongemeenschappen, verenigingen enz., ook een lichaam is een systeem. Als individu beïnvloeden we het systeem (de groep), maar het systeem (de groep) beïnvloedt ons onbewust op een vele ruimere wijze dan we denken en in de eerste instantie op allerlei wijze voor mogelijk houden. Zelfs vanuit eerdere generaties kunnen zaken blokkerend werken op de groep of de persoon. Eenieder neemt zijn eigen familiesysteem ook mee naar andere systemen zoals bijv. naar het werk of school of vereniging.

Uit persoonlijke ervaring en ervaringen vanuit cliënten kan ik stellen dat grote positieve veranderingen voorkomen, dat situaties opgelost worden, relaties hersteld worden, dat alles weer kan gaan stromen….soms heel snel, soms in tijd. Vooral daar waar andere therapieën stagneren, omdat men niet bij de kern kan komen. Een opstelling kan zelfs gedaan worden tijdens een online therapie of online coaching blijkt uit brede ervaring en met dezelfde grote positieve resultaten. Een opstelling overbrugt tijd en ruimte zoals we weten, de grens van life werken is daardoor voor het resultaat niet van belang.

Wanneer kan een systemische opstelling voor jou werken?

  • Bij conflictsituaties en buitensluiting (bijv. bij familie, het gezin, de partner, werk, school, vereniging, vrienden).

  • Bij ongewenste emoties waarvan de oorzaak moeilijk te vinden is zoals diep verdriet, somberheid, boosheid en ondefinieerbare angsten. Bij obsessies.

  • Zelfs bij een burn-out of fysieke klachten zonder duidelijke oorzaak, ziekte, verslavingen en overgewicht kan een opstelling helderheid, inzicht en/of een positieve verandering teweegbrengen.

Ervaar de kracht van opstellingen waarbij onderlinge dynamieken zichtbaar worden. Dit kan een diepgaand verstandelijk, emotioneel en gevoelsmatig inzicht geven in jezelf, anderen, systemen (groepen mensen) en dynamieken. Door dit diepere inzicht in de belemmeringen en bewegingen kunnen blokkades worden opgeheven, kunnen er veranderingen, rust, harmonie en herstel komen.

Wat doe ik?

Als Psychodynamisch therapeut en coach ben ik daarnaast opstellingsbegeleider en o.a. opgeleid door Otteline Lamet, leerling van Bert Hellinger.
In mijn werk zijn jouw gevoel van veiligheid en warmte met (indien nodig) goede nazorg voor mij belangrijke aandachtspunten. Ik ben actief met familie opstellingen en organisatieopstellingen in Rotterdam omgeving en Zuid-Holland.

Snel tot de kern van de zaak…….van harte aan te bevelen.
Dit heeft mij een groeiend inzicht gegeven…..dit maakt me vrij!
Verrassend om te merken hoe zo’n opstelling doorwerkt…een grote verbetering.
Weten deed ik dat al, maar voelen gaat toch een stuk dieper…

Nieuws: Onderzoeken ondersteunen werking van systemische opstellingen

Ontdekkingen en bewijzen vanuit de nieuwe wetenschap geven een meer logische kijk op het werken met (systemische opstellingen), waarbij energetische ervaring en verschuiving van blokkerende overtuigingen op denk –en gevoelsniveau, maar ook het wegvallen van tijd en ruimte een belangrijk onderdeel uitmaken.

Inmiddels zijn er op wetenschappelijk gebied grote veranderingen en acht men het bewezen dat de materie een energievorm is die voortkomt uit het grote bewustzijn en niet andersom. Verder achten wetenschappers het bewezen dat tijd en ruimte niet werkelijk bestaan, maar tools zijn voor de mens om te kunnen functioneren zoals wij dat doen en gewend zijn. Robert Lanza, door Times magazine aangewezen als een van de 3 meest vooraanstaande wetenschappers van dit moment, beschrijf in zijn boeken “Biocentrism” en “beyond Biocentrism” haarfijn alle details hieromtrent.
Volgens vooraanstaand stamcelwetenschapper en hoogleraar in de medische wetenschap Bruce Lipton beïnvloeden overtuigingen de cellen en het DNA, ook generaties lang. DNA, genen en genetische patronen zijn beïnvloedbaar en veranderbaar als overtuigingen veranderen. Hij beschrijft dit in zijn bestseller “Biologie van de overtuiging”.

Deze nieuwe onderzoeken ondersteunen op brede wijze de systemische opstellingen, wat tot voor kort werd gezien als “fenomenologisch”.
Opstellingen werken inzichtgevend, verhelderend en diep. Het is een prachtige manier om snel bij de kern van een (zelfs vaak onzichtbaar en geheim) probleem te komen.

Systemische opstelling werken niet alleen deblokkerend en helend voor degene die de vraag stelt en waar de opstelling voor wordt gedaan, maar ook voor de deelnemende representanten en toeschouwers. Eenieder kan inzichten opdoen en persoonlijke stukken uitwerken.
Het is bekend dat daar waar andere therapie- en coachingsvormen geen of weinig heil brengen opstellingen hun helende kracht kunnen tonen, ook als aanvulling op reeds beleefde therapie of coaching.

Ervaringsavonden systemische opstellingen

Maak kennis met familie opstellingen, organisatieopstellingen en systemische opstellingen

Regelmatig organiseer en begeleid ik workshops waarin kennis kan worden gemaakt met de basis en de werking “belevingsavonden systemische opstellingen”. Tijdens deze avonden komt een aantal oefeningen aan de orde, waarbij elke deelnemer de basisprincipes kan ervaren, er worden dan ook één of twee opstellingen gedaan. Wij organiseren ook “ervaringsavonden“, waarin familie, -structuur -of organisatieopstellingen worden gedaan.

In Capelle aan den IJssel is er mogelijkheid om familie andere opstellingen te begeleiden. Iedere deelnemer zal iets mee naar huis nemen vanuit deze ervaring, zowel als eigen thema’s uitgewerkt kan worden, als door gedane representaties en observaties, waarbij jouw gevoel van veiligheid en warmte met (indien nodig) goede nazorg, voor mij belangrijke aandachtspunten zijn.

Ben je nieuwsgierig?
Loop je vast of heb je vragen?
Wil je verandering?
Wil je ontwikkeling en groei?
Sta je open voor een bijzondere beleving?
Wil je persoonlijke thema’s uitwerken?
Heb je een brandende vraag waar geen duidelijk antwoord op is?

Je bent van harte welkom! Wil je meedoen meld je dan aan.
Het aantal deelnemers dat mee kan doen is iedere keer beperkt.

Meer informatie kun je vinden op de sites van:
Biovon
DJOJ

Persoonlijke opstelling

Daarnaast kan er, met het oog op privacy, in mijn praktijk in Rotterdam of Capelle aan den IJssel een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijke opstelling, of anders gezegd ’n ‘ één op één opstelling ‘, waarbij ik als begeleider de representaties uitvoer. Deze opstellingen werken net zo krachtig als opstellingen met meerdere representanten. Zijn er meerdere deelnemers (familieleden of partners) dan gelden de prijzen van de relatie -of groepstherapie met een kleine meerprijs.

Indien er meerdere opstellers nodig zijn, zal dit gebeuren door professionele en ervaren begeleiders. Daarvoor zal een meerprijs worden berekend.

Tarieven ervaringsavonden (dagdeel van 19:30 tot ca. 22:30)

Voor eenmalige deelname per avond

In geval van een persoonlijke opstelling op de eenmalige avond, is de extra toeslag €33,-

€ 49,-

Voor 2 deelnames

geen extra toeslag

€ 95,-
(€ 47,50 per avond)

Voor 3 deelnames

geen extra toeslag

€ 135,-
(€ 45,- per avond)

Voor 4 deelnames

geen extra toeslag

€ 168,-
(€ 42,- per avond)

Voor 5 deelnames

geen extra toeslag

€ 195,-
(€ 39,- per avond)

Voor 6 deelnames

geen extra toeslag

€ 210,-
(€ 35,- per avond)

De prijzen voor de ervaringsavonden zijn excl. BTW.