Relatietherapie en gezinsbegeleiding

in Rotterdam en omgeving

Is er een beetje hulp nodig in jullie relatie?

Zijn er spanningen?
Is er onbegrip of voel je je niet gehoord of gezien?
Is er nauwelijks of geen contact meer?
Is er een soort van verwijdering?
Is er nauwelijks of geen intimiteit?
Is er ervaring van een gevoel van eenzaamheid of isolement?
Zijn er conflictsituaties (ruzies) waarbij de uitingen navenant zijn?
Komen er fysieke klachten voor waar geen medische verklaringen voor blijken?

Wanneer deze dingen spelen en er onduidelijkheden zijn kan een stuk begeleiding, bemiddeling of relatietherapie zinvol zijn.
Vooral ook bij kinderen kunnen spanningen en onuitgesproken zaken binnen het gezin of daarbuiten onbewust doorwerken en op verschillende wijze tot uiting komen.

Wij hebben meer vertrouwen in elkaar en zijn gestopt met vechten.
Door deze geweldige ervaring merk ik dat ik beter in het leven sta. Ik voel mij geaccepteerd, ondersteund en begrepen.

Wat is belangrijk voor jou en jullie?

Hoe belangrijk is jouw relatie of jouw gezin?
Hoe belangrijk zijn jullie voor elkaar?
Hoe belangrijk is het om onderling en individueel harmonie, openheid, veiligheid en welzijn te ervaren?

Binnen elke relatie –en gezinsdynamiek zijn er waardevolle krachtpunten om harmonie, communicatie en welzijn te herstellen. Ik kan begeleiden bij het (her)vinden en aanwenden van deze krachtpunten.

Hoe werk ik in relatietherapie?

Met o.a. EFT (emotional focused therapy) wordt “de dans” van actie-reactie binnen de relatie onderzocht en omgebogen. Het is een zeer krachtige methode die bijzondere succesvolle veranderingen geeft en elkaar op een veilige manier weer dichter naar elkaar kan brengen. Bij relatie –of gezinsproblematiek kan de begeleiding zowel individueel als gezamenlijk plaatsvinden, al naar gelang hetgeen nodig blijkt.

Mijn begeleiding is psycho-dynamisch met verschillende tools. Elke persoon, elke relatie en elk gezin met zijn specifieke onderlinge dynamiek is uniek m.b.t. vragen en doelstellingen, de begeleiding wordt hierop afgestemd.

Jullie zijn welkom voor relatietherapie in de praktijken in Rotterdam en Zoetermeer.