Supervisie Academie voor Psychodynamica

Als supervisor voor de Academie voor Psychodynamica verwelkom ik je graag samen met een cliënt en medestudent voor een stage of samen met jouw intervisiegroep voor supervisie. Verder kun je (verplichte en niet verplichte) leertherapie volgen om aan de slag te gaan met jouw jaarthema (P.O.P.) om dit verder uit te werken.

Met plezier, warmte en rust begeleid ik jou/jullie daarbij met feedback voor het verbeteren of aanscherpen van werkwijze en technieken zoals de academie dit voorschrijft voor de ontwikkeling van jou/jullie als Psychodynamisch Therapeut. Ook online is dit mogelijk.
Voor een afspraak kun je naar de contact-pagina.

De onderstaande teksten zijn uit de syllabus overgenomen. Je onderzoekt zelf of dit bij jouw studiejaar van toepassing is.

Je bent van harte welkom in Praktijk SENSUS en ik kijk ernaar uit om je in supervisie te mogen begeleiden vanuit jouw eigen kracht naar je zelf gestelde jaardoel bij deAcademie voor Psychodynamica!

Psychodynamisch therapeut

Tenminste twee van de tien intervisiebijeenkomsten per jaar dienen plaats te vinden onder supervisie van een therapeut uit ons supervisieteam. Deze intervisiegroep bestaat uit minimaal vier en maximaal zes studenten. Je benadert de begeleiders (zie lijst supervisoren) zelf om hiervoor een afspraak te maken.

De kosten bedragen € 181,50 (incl. BTW) per bijeenkomst van maximaal drie 3 uur. De uren supervisie bij intervisie tellen mee als stage-uren (zie stage). In het formulier richtlijnen intervisie (verderop in deel II) lees je adviezen en eisen met betrekking tot intervisie.

Het is ook mogelijk dat maximaal 2 studenten met een cliënt naar één van onze supervisors gaan. Je doet dan een sessie met de meegebrachte cliënt en krijgt daar feedback op. Dit is vergelijkbaar met de praktijksessies op de supervisiedagen. Beide studenten kunnen met dezelfde cliënt een sessie doen of ieder neemt een eigen cliënt mee. Alle uren, ook de uren die je bij de sessie van de medestudent zit, tellen als stage.

De kosten zijn € 50,- per uur (exclusief de BTW).

Elk jaar weer opnieuw bepaal je jouw eigen jaarthema en stel je dit samen met jouw mentor scherp. Met je jaarthema, oftewel P.O.P. (Persoonlijke Ontwikkelings Plan) kun je tijdens de verplichte (of niet verplichte) leertherapie aan de slag, zodat je jouw eigen ontwikkeling ruimte geeft en je doelstelling van dat jaar kunt behalen.

Jezelf blijven ontwikkelen, zelf-reflectief zijn en blijven, je eigen valkuilen gewaarworden is absoluut noodzakelijk is als je als therapeut wilt werken.
Mijn eigen ontwikkeling heb ik als een prachtig cadeau ervaren tijdens de opleiding tot Psychodynamisch Therapeut en deze ontwikkeling zal voor mij ook nooit stil staan.

De kosten van een leertherapie zijn dezelfde als het uurtarief voor een individueel consult en worden ook (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar mits je een aanvullende verzekering hebt.

Contact