Coaching Mobiliteit – Reïntegratie – Burn-out

in Zuid-Holland

Coaching bij mobiliteit en reïntegratie

Zijn er veranderingen op de werkvloer of is er een reorganisatie?
Dan kan er sprake zijn van outplacement, boventalligheid, mobiliteitstrajecten en re-integratietrajecten. Allemaal woorden die, als er geen positieve carrière-switch bij wordt verwacht, een minder prettig gevoel geven en daardoor angst en weerstand oproepen. Dat is begrijpelijk.

Hoe?

Ik kan coachingstrajecten aanbieden, waarbij de werknemer zich gehoord, gezien en gerespecteerd voelt. Waarbij de werknemer in alle veiligheid en met vertrouwen uiting kan geven aan gevoelens, emoties en wensen, zodat hij of zij mee kan denken en werken om op de beste manier in een verandering mee te gaan en nieuwe mogelijkheden ziet. Op deze manier geeft deze begeleiding een win-win oplossing.

Communicatie is hervat en het loopt zakelijk als een trein….TOP coach!

Coaching bij burn-out

  • Wat is de werkelijke oorzaak van een burn-out?
  • Hoe kan deze zo efficiënt mogelijk opgelost worden zonder risico op terugval?
  • Hoe kan men weer vanuit innerlijke kracht en balans op een goede manier terug komen naar dezelfde of een andere, beter passende werkplek?

Vanuit de werknemer zelf of in samenwerking met HR en/of arbodienst of de bedrijfsarts kan er een coachingstraject ingezet worden waarbij de werknemer zich gehoord, gezien en veilig voelt. Waarbij er vertrouwen is en

  • vermoeidheid omgebogen kan worden naar vernieuwde innerlijke kracht,
  • weerstand over een hersteltraject kan worden omgezet in enthousiasme,
  • onwetendheid over eigen grenzen, zichzelf en de burn-out veranderd kan worden in naar kennis en inzicht,
  • wiebeligheid weer balans wordt.

Hoe?

Ik heb een zeer zorgvuldig uitgestippeld en succesvol coachingstraject ontwikkeld dat individueel wordt aangepast op de persoon en specifieke symptomen. Dat geeft de mogelijkheid om weer binnen 6-7 maanden volledig en met enthousiasme werkzaam te zijn zonder terugval.

De aanpak is holistisch in een gestructureerde opbouw naar totaal welbevinden en functioneren. Dit betekent dat we niet alleen kijken naar de lichamelijke klachten en symptomen door middel van onderzoek, supplementen, beweging en aangepast dagritme, maar we gaan ook aan de slag met de psychische aspecten en overtuigingen die mede de oorsprong zijn van de burn-out.

Oorzaak van stress en spanning heeft voornamelijk te maken met overtuigingen die je hebt over zaken, gebeurtenissen of personen, hoe je daarmee omgaat en…het ontbrekende contact met jouw eigen lichaam en aanvoelen van de signalen die het afgeeft, waardoor je eigen grenzen steeds weer overschrijdt.