Over Monique Nouwen

integratief psychotherapeut en psychodynamisch therapeut Rotterdam en omgeving

Het beste voorbeeld dat je kunt geven ben je zelf….

Mijn naam is Monique Nouwen. Ik werk vanuit mijn hart. Mijn missie is om mensen te inspireren waardoor ze gemotiveerd raken, om ze vervolgens te begeleiden naar bevrijding van blokkades en ontdekking van de eigen innerlijke kracht en waarden die eenieder in zich draagt….naar een beter leven veranderend vanuit eigen kracht. Eenieder heeft alles zelf in zich wat nodig is. Liefde en verbinding is de kern.

Ik denk en voel vanuit de mogelijkheid in plaats van de onmogelijkheid, vanuit de sterke en krachtige kanten die eenieder heeft, in plaats van de minder sterke kanten die we in ons dragen en…deze laatsten kunnen anders bezien en ervaren worden.

Geboren te Maastricht en inmiddels alweer lange tijd woonachtig in de Randstad ben ik een tijd lang geëmigreerd naar Italië en als remigrant weer teruggekomen naar Nederland. Het beleven van verschillende culturen en talen heb ik ervaren als blikverruimend en een verrijking.

Monique Nouwen - Praktijk SENSUS
Monique heb ik vanaf het eerste moment ervaren als een warme persoonlijkheid, een empathisch therapeut aan wie ik laagdrempelig mijn verhaal kon vertellen. 
Ik voelde haar oprechte belangstelling. Haar aanpak was verrassend, creatief en inzicht gevend, het was maatwerk. Monique heeft mij geholpen mezelf beter te begrijpen. Ik heb nu meer inzicht in en begrip voor mijn eigen patronen en afweermechanismen, herken ze bij mijzelf en bij anderen. Ze heeft mij subtiel uitgedaagd om na te denken en te reflecteren op mijn zielsvragen, op wat echt belangrijk voor mij is en hoe ik mijn grenzen kan bewaken zodat ik liefdevol voor mezelf kan blijven zorgen en daardoor ook voor anderen. 
Grazie mille Monique! CH

Ontwikkeling blijft doorgaan

Mijn levenspad is van jongs af aan en lange tijd een boeiende, niet gemakkelijke reis geweest vol uitdagingen. Daardoor ook een zoektocht naar filosofische en psychologische antwoorden op mijn vele mentale, emotionele en zielen-vragen. Een weg die zich heeft ontwikkeld tot een bijzonder bewustwordingsproces waarbij ik veel heb geleerd over mijzelf, anderen en het leven.
Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb mogen leren en zie dit als een rijkdom die ik graag wil delen. Mijn ontwikkeling houdt echter niet op, maar blijft doorgaan.

Veranderen vanuit eigen kracht is mogelijk

Ik weet vanuit mijn eigen ervaring dat liefdevol en beter leven, veranderend vanuit je eigen kracht mogelijk is, ook als je daar nog ver vanaf lijkt te staan en je daardoor niet of moeilijk kunt voorstellen dat dit echt kan.
Alles wat je nodig hebt om je maximaal te ontwikkelen en te ontplooien is al aanwezig. Je bent je er misschien nog niet (helemaal) bewust van hoe je deze bronnen het beste kunt aanboren en kunt alleen maar zelf beslissen of je dat ook werkelijk wilt.

Een duurzame verbinding met je innerlijke kracht ervaren en liefdevol jezelf en de wereld om je heen kunnen beleven met gevoel van innerlijke ruimte en vrijheid…..helderheid krijgen over oude overtuigingen en patronen en deze ombuigen…. het is absoluut mogelijk! Dit zeg ik vanuit mijn persoonlijke ervaring en de ervaringen van mijn cliënten.

Inspirator vanuit mijn hart

Met een brede levenservaring op de achtergrond en op werkgebied een jarenlange ervaring als zelfstandig ondernemer, beeldend kunstenaar, coach/counselor, docent, mentor en vertrouwenspersoon heb ik mijzelf steeds als inspirator ervaren en uiteindelijk de logische stap gemaakt om mij verder te specialiseren in de professionele begeleiding van mensen op weg naar een beter leven, veranderend vanuit eigen kracht. Voor mij was het een natuurlijke en vanzelfsprekende stap vanuit mijn hart. Als psychosociaal therapeut ben ik actief in Rotterdam en Zoetermeer.

Holistische aanpak met lichtheid én diepgang

Naast mijn deskundige opleiding ben ik zorgvuldig, liefdevol, aandachtig, steunend, warm, betrokken en bemoedigend. In mijn werk verbind ik lichtheid met diepgang, kennis met levenservaring en denken met voelen.
Mijn begeleiding en handelingen onderscheiden zich door een dynamische aanpak op het mentale, emotionele en bewustzijnsniveau dat ook doorwerkt op lichamelijk niveau. De werkwijze is holistisch (synergetische benadering die behandelt op basis van de gecombineerde fysieke, emotionele en spirituele aspecten van het welzijn/de gezondheid of het uitblijven daarvan).

Samenwerking met andere therapeuten en artsen

Indien nodig en daar waar een therapeut met andere disciplines of arts (met brede holistische zienswijze en extra opleiding in de complementaire/ alternatieve werkwijze) meer kan betekenen of waar een combinatie sneller tot het gestelde doel leidt, overleg ik dat graag met mijn cliënten om ze vervolgens door te verwijzen naar een van de specialisten binnen mijn netwerk.
Er is een gezegde dat een therapeut een cliënt nooit verder kan begeleiden dan hij of zij zelf gekomen is en dat zou zo maar eens waar kunnen zijn.

Supervisor aan opleiding tot psychosociaal therapeut

Verbonden als supervisor aan de “Academie voor Psychodynamica” ben ik ook werkzaam als leertherapeut, supervisor -en stagebegeleider….blij dat ik mijn steentje mag bijdragen bij de professionele ontwikkeling van therapeuten en coaches in opleiding.

Meer over psychosociale en psychodynamische therapie

Bevrijding van pijn en lijden is absoluut mogelijk

Zelf geloof ik dat bevrijding van pijn en lijden absoluut mogelijk is. Dit vertel ik zo stellig vanuit persoonlijke ervaring en ervaring met vele cliënten die ik blijvende positieve veranderingen heb zien ondergaan waarbij ze mij dit ook iedere keer weer zelf bevestigd hebben.

Ik geloof in een creatieve levenskracht die altijd in beweging is, een verbindende innerlijke kracht die eenieder in zich draagt.
Ondanks tegenslagen en moeilijkheden, vaste overtuigingen, herhaling van patronen en vaak wegebbende hoop, ondanks dat je het niet meer weet en je de moed soms hebt opgegeven, is er op elk moment de mogelijkheid om een weg vinden naar een verhelderende en positieve verandering.

Het ombuigen van belemmerende overtuigingen en patronen naar een beter leven, veranderend vanuit eigen kracht, waarbij het ervaren van liefde en de verbinding de kern is. Soms is daar een stuk begeleiding of ondersteuning bij nodig.

Holistische aanpak voor blijvende opluchting

Mijn visie is holistisch, waarbinnen de psyche een grote rol speelt, zowel bij het denken, het voelen, de emoties en de ervaring van het lichaam. Niet alleen bewust, maar vooral onbewust.

Handelen vanuit onderbewustzijn herkennen

Zoals uit vele onderzoeken is gebleken, functioneren wij voor 95-98% onbewust (op de automatische piloot) vanuit opgeslagen ervaringen en herinneringen. Ons onderbewustzijn reageert bovendien vele malen krachtiger en sneller dan ons bewustzijn. Voordat we denken een bewuste keuze te hebben gemaakt, heeft ons onderbewustzijn ons daar al gebracht en was het in feite dus al een onbewuste keuze.

Zelfs al vóór de geboorte (bijv. in de baarmoeder) kun je tijdens je ontwikkeling beïnvloed worden door complicaties, moeilijkheden en tegenslagen door bijv. een zieke of gestreste moeder, door complicaties in het gezin met zijn geschiedenis van familiegeneraties en door allerlei andere beïnvloedende omgevingsfactoren (bijv. milieu, leefomgeving) die spanning geven.

Ombuigen van oude patronen voor nieuwe ervaringen

Deze complicaties, moeilijkheden of tegenslagen kunnen momenten, periodes en zelfs een leven lang invloed uitoefenen, meestal door onbewust vastgezette overtuigingen en patronen die zich gevormd hebben en die wij vaak niet lijken om te kunnen buigen ook al hebben we besef hiervan (inzicht op denkniveau). Overtuigingen en gewoontes geven een soort zekerheid en bescherming, maar zetten ons tegelijkertijd vast, vooral als ze niet meer nodig zijn. Ze beperken ons dan.

Trauma’s zetten zich zelfs vast op cel-niveau is door wetenschappelijk onderzoek gebleken, maar ook weer veranderbaar/herstelbaar. Toch is ombuiging met de juiste begeleiding mogelijk. De menselijke geest en het menselijk lichaam zijn flexibel en veerkrachtig.

Een beter leven vanuit eigen kracht

Mijn begeleiding is er om inzicht en helderheid te ervaren op een diepere laag. Niet enkel stilstaand bij het symptoom of een patroon van gedrag en denken, maar reikend naar de dieper liggende oorzakelijke ervaringen en overtuigingen die zich hebben gevormd en vastgezet, vooral op onbewust gevoelsniveau. Dit werkt krachtig en geeft een bijzondere blijvende verlichting en opluchting.

Wat vastzit kan deblokkeren, waardoor er vaak spontane veranderingen kunnen ontstaan en dingen sneller in beweging worden gezet. Met meer energie, vertrouwen en vreugde kan men weer dingen zien, aandurven, oppakken en bepalen met een vernieuwd gevoel van eigenwaarde en vanuit meer balans.