Coaching Team – Samenwerking – Carrière

in Zuid-Holland

Coaching voor team & samenwerking

– Ervaar je een muur, blokkade of stagnatie?
– Mis je duidelijke, goede en effectieve onderlinge communicatie?
– Is er crisis, zijn er grote veranderingen of is er een reorganisatie?
– Regeert angst en wantrouwen?
– Wordt er onduidelijkheid ervaren?
– Is er sprake van outplacement, boventalligheid, mobiliteit -en/of re-integratietrajecten?

Dit alles kan veel onrust en onvrede veroorzaken. Afstand en weinig betrokkenheid kunnen gaten binnen de organisatie teweeg brengen. Gehoord, gezien en erkend worden is voor eenieder van groot belang, maar ook lastig bij hoge werkdruk, spanningen en organisatorische veranderingen.
Het kan meer conflicten en ziekmeldingen veroorzaken. Prestaties en productiviteit kunnen hierdoor verminderen.

Binnen elke dynamiek van een bedrijf ligt een potentieel. Ik bied begeleiding bij het ombuigen van obstakels en het vinden van een weg naar het bundelen van krachtpunten.

Hoe?

De nieuwste coaching -en therapeutische technieken worden toegepast. De begeleiding die Praktijk SENSUS biedt is “psycho-dynamisch”, daarmee kunnen snellere resultaten behaald worden. Dit betekent dat we ook uit de praatstoelen komen. Al naar gelang hetgeen zich aandient is de begeleiding in coaching of therapie individueel of groepsmatig. Dit kan, indien nodig, ook afwisselend plaatsvinden.

Het voordeel bij een coachingtraject is tevens dat ik als therapeut ben opgeleid, daardoor minder aan de oppervlakte blijf, sneller en efficiënter kan werken en de resultaten blijvend zijn.

Communicatie is hervat en het loopt zakelijk als een trein….TOP coach!

Carrière coaching

Als een functie niet goed (meer) bij de persoon past blijkt dit in de toekomst op korte of langere termijn problemen te kunnen geven.
Niet of minder passend betekent niet altijd dat de competenties/vaardigheden niet of niet geheel aansluiten. Het kan ook te maken hebben met persoonlijkheidseigenschappen, doelstelling, zingeving, privé problematiek, eerdere ervaringen en veranderingen.

Elke baan en elke carrière die ingevuld en uitgevoerd wordt vanuit bevlogenheid en enthousiasme zorgt voor minder moeite, meer ontspanning, meer inzet, meer plezier, meer energie en betere resultaten. Het werk geeft dan energie in plaats van dat het veel energie kost.
Het is daarom van belang te weten wat je doelstelling is of wat jou zin geeft in het (werkzame) leven, waar je ambities werkelijk liggen.
Vaak genoeg volgt men een bepaald pad in werk en leven, omdat de studie nu eenmaal die kant op ging, of omdat de functie zekerheid geeft en veranderingen onzeker maken, er op privé-terrein verantwoordelijkheden gedragen worden, of omdat men er verder niet over nadenkt….geen idee heeft wat anders of nog meer zou kunnen. Er kan een grote blinde vlek zijn. Dit wreekt zich op den duur en zorgt voor weinig enthousiasme of afstomping.

Hoe?

In een kort coachingstraject kijken we wat de verborgen competenties en mogelijkheden zijn om weer met vernieuwde energie verder te gaan of juist iets anders op te pakken. We kijken ook wat daar voor nodig is.
Het geeft niet alleen lucht, maar ook opluchting, energie en enthousiasme. Alles wat jij als mens verdient en waard bent! Alles wat voor een organisatie of bedrijf van meerwaarde is.