Bedrijfscoach Praktijk SENSUS in Zuid-Holland

Dynamische en productieve samenwerking

Hoe belangrijk is het om een goede communicatie, een dynamische en productieve samenwerking te ervaren binnen een organisatie en bedrijf?

Binnen elke dynamiek van een bedrijf ligt een potentieel. Wij kunnen begeleiden bij het ombuigen van obstakels naar het vinden en bundelen van krachtpunten.

Managers, leidinggevenden en medewerkers hebben verschillende competenties nodig om goed te kunnen functioneren in een veranderende omgeving. Coaching is een waardevol instrument dat uitkomst biedt als er snel resultaat wordt verwacht, maar kan ook worden ingezet bij complexe langetermijnproblematiek.

Communicatie is hervat en het loopt zakelijk als een trein….TOP coach!

Positieve verandering bij knelpunten

We denken er niet over na, toch neemt eenieder naast eerdere werkervaringen en carrière zijn of haar eigen familiesysteem en levenservaringen mee naar de werkvloer. Dit heeft een grote invloed op de onderlinge dynamiek het functioneren en prestaties.

Bij organisaties worden de doelen van de organisatie verbonden met persoonlijke doelstellingen. De gecoachte persoon wordt een spiegel voorgehouden om zo kritisch te kijken naar zijn eigen houding en positie in het bedrijf, zodat hij zich bewuster wordt van zijn krachtpunten, mogelijkheden en eigenschappen. Deze kunnen zichtbaarder of versterkt worden met ook inzicht over de knelpunten en wat nodig is om een positieve verandering te bewerkstelligen.

Wanneer kun je de expertise van Praktijk SENSUS inschakelen?

De bedrijfscoaching van Praktijk Sensus is in te zetten bij:

– team of samenwerkingsproblematiek
– boventalligheid, outplacement, mobiliteit, re-integratietrajecten
– carrière vraagstukken of switch
– burn-out problematiek

De nieuwste coaching en therapeutische technieken worden toegepast. De begeleiding die Praktijk SENSUS biedt is “psycho-dynamisch”, daarmee kunnen snellere resultaten behaald worden. Dit betekent dat we ook uit de praatstoelen komen. Al naar gelang hetgeen zich aandient, is de begeleiding in coaching of therapie individueel of groepsmatig. Dit kan, indien nodig, ook afwisselend plaatsvinden.
Het voordeel bij een coachingtraject is tevens dat ik als therapeut ben opgeleid, daardoor minder aan de oppervlakte blijf, sneller en efficiënter kan werken en de resultaten blijvend zijn.